Rozpocznij proces rekrutacji

Program Lilia

„Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi,
okręt bez wiatru, jak źródło bez wody"
przysłowie włoskie

COLLEGIUM REGINAE HEDVIGIS prezentuje światły i kompleksowy program rozwoju kobiet pt. „LILIA”, u którego podstaw leży uświadomienie sobie KRÓLEWSKIEJ GODNOŚCI KOBIETY. 

Udział w programie LILIA kieruje panie w stronę:

  • UŚWIADOMIENIA sobie swojej tożsamości jako córki Króla
  • NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI definiowania pojęć: miłość, godność, priorytet, powołanie, szlachetność, osobowość, potrzeba, relacja, zdrowe granice, zasoby
  • WYZNACZENIA swojego podstawowego celu życiowego
  • OKREŚLENIA źródła swojej wartości, swojego typu osobowości oraz jego wpływu na indywidualny potencjał w relacjach jak i predyspozycje zawodowe
  • NAZWANIA swoich mocnych stron
  • ZDOBYCIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI troszczenia się o swój potencjał w wymiarze fizycznym, społecznym umysłowym i duchowym
  • NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI odkrywania historii systemu rodzinnego wraz z jego zasobami
  • ZDOBYCIA WIEDZY jak praktycznie budować życie w harmonii ku pełni człowieczeństwa, troszczenia się o swoje podstawowe potrzeby
  • WYELIMINOWANIA błędów zachowania, które mogą mieć negatywny wpływ na relacje z drugim człowiekiem
  • NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI radzenia sobie w trudnych, często zaskakujących sytuacjach