Akademia Dam

"Kościół — napisałem w Liście apostolskim „Mulieris dignitatem” — pragnie złożyć dzięki Najświętszej Trójcy za «tajemnicę kobiety» i za każdą kobietę — za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej, za «wielkie dzieła Boże», jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości”
List do kobiet 1995r. św. Jan Paweł II

 KOBIETA WSPÓŁCZESNA SZANUJĄCA TRADYCJĘ

COLLEGIUM REGINAE HEDVIGIS odpowiada na wezwanie św. Jana Pawła II do aktywnego budowania cywilizacji miłości, stając po stronie kobiety i jej godności. Od pięciu lat podejmujemy proces wspierania rozwoju kobiet oraz wspierania rodziców w wychowaniu dziewcząt do wartości: do osobowego urzeczywistniania siebie w poszukiwaniu prawdy o świecie i o człowieku, dążenia do dobra zgodnie z odkrytą prawdą o nim, do kontemplowania i tworzenia piękna. Program edukacyjno-wychowawczy opiera się na założeniach triady kultury europejskiej:

                             PRAWDA - DOBRO - PIĘKNO

Przygotowujemy przyszłe kobiety do życia w rodzinie i w społeczeństwie, zgodnie z zasadami edukacji klasycznej. Uczymy, że wartością najwyższą w świecie jest sam człowiek w swej osobowej godności, rozumny i wolny, który każdym swym wyborem może potwierdzić siebie jako osobę, stając się darem. Uczymy również postawy „samoposiadania”, wymaganie od siebie i kształtowanie charakteru, realizowania zadań z uwzględnieniem wolności i podmiotowości wychowanek.

Program edukacyjny ma na celu uświadomienie sobie przez wszystkich czym jest GODNOŚĆ KOBIETY.


TOŻSAMOŚĆ KOBIETY
ODKRYWANIE I KSZTAŁTOWANIE SWOJEJ KOBIECOŚCI
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI – PEWNOŚĆ SIEBIE
SUMIENIE
STAŁY CHARAKTER
ROZWIJANIE I ODKRYWANIE TALENTÓW, PASJI
SAVOIR-VIVRE
WYKSZTAŁCENIE
SZCZĘŚCIE KOBIETY
PIĘKNO KOBIETY
ŻYCIE W HARMONIII
PEŁNIA CZŁOWIECZEŃSTWA


ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA POLSKI królowała poprzez mądrość, miłość i służbę – w myśl słów Platona: „Potęga Dobra schroniła się w naturze Piękna”.
Każda z wychowanek może zaczerpnąć z jej skarbca na własnej drodze do wygrania swego życia i świętości.

Rozświetlanie życiowych dróg młodych ludzi światłem Bożej Prawdy było i jest  pięknym, ale i trudnym powołaniem w świecie, którego zawsze zaciemniają wirusy kłamstwa. Znamy wielu wychowawców z lat minionych, gotowych na podjęcie „cudownej misji” przekazywania tego światła, które przynosi wolność, pociąga do czynu, przeprowadza przez trudności, ocala. Bliskie są nam dokonania dawnych żeńskich stowarzyszeń na początku XX wieku, takich jak Żeńskie Stowarzyszenie im. Królowej Jadwigi w Poznaniu (później Młode Polki), Szkoła Pracy Domowej Kobiet sł. bożej Jadwigi Zamoyskiej, a także wzory żeńskich szkół katolickich.

Zapraszamy do wybrania się z nami w podróż odkrywania, budowania i wzmacniania swojego KRÓLEWSKIEGO SERCA - podróż pełną niespodzianek, która zaprowadzi nas ku pełni przeżywania swojej kobiecości, zgodnie z zamysłem Stwórcy.

Rozpocznij proces rekrutacji